PopNovel

Reading Books on PopNovel APP

Ms. Terry Yoso

Ms. Terry Yoso

Author:BonVoyageTen

Updating

Introduction
Dahil sa masasamang alaala ni Lester mula sa kaniyang ina pati na sa anak na babae at asawa ng ama-amahan niyang umampon sa kaniya ay hindi niya inakalang mabubuo ang pagkataong si Terry Yoso. Ito ay ang identity niya sa pagpapanggap bilang babae na kung hindi lang talaga siya sobrang desperado nang magkatrabaho para may maipangtustos sa pag-aaral ay hinding-hindi niya kailanman gagawin sa galit niya sa mga babae. Pero teka, hindi roon nagsisimula ang bangungot niya. Magsisimula lang 'yon sa pagpasok ni Hyacinth sa buhay niya. ©2019
Show All▼