PopNovel

Reading Books on PopNovel APP

Denying Beauty (Tagalog)

Denying Beauty (Tagalog)

Author:GiocosaRagazza

Updating

Introduction
Lahat ng babae ay pinapangarap ang magandang mukha—ngunit hindi si Eva. Isang sumpa ang salitang maganda sa kaniya, dahil ito ang dahilan ng hirap na dinanas niya. Kaya naman nagsimula siyang itago ito—iwaksi ang gandang mayroon siya, kasama ng ala-alang lagi na lamang nagpapaalala ng pagdurusang naranasan niya sa kamay ng isang estrangherong lalaki.
Show All▼