PopNovel

Reading Books on PopNovel APP

The Brideless Groom

The Brideless Groom

Author:Ann Collins

Updating

Introduction
Blurb: Nagkrus ang landas nina Nicole at JM sa hindi pangkaraniwang dahilan. Si Nicole ang dahilan ng pagiging miserable ng buhay ni JM kaya ipinadukot siya ng binata. Ironically, pinaglaruan sila ng tadhana. Nahulog ang loob ni JM sa dalaga at ganoon din ito sa kanya. Okay na sana ang lahat kung hindi lamang bumalik ang ex-bride ni JM. And that's when he found out another lie . . . another betrayal. Itinaboy niya si Nicole kasabay ng biglaang paglalaho.
Show All▼
Chapter

 SAN SEBASTIAN CATHEDRAL, isang lumang simbahan kung

 saan nakatakdang ganapin ang pag-iisang dibdib nina Yvonne Del

 Viejo at John Michael Dior.

 Bumukas ang malaking pintuan ng naturang simbahan,

 iniluwa ang pinakamagandang bride sa araw na iyon.

 JM lightly scratched his two palms. His eyes moistened while

 looking at the love of his life walking down the aisle. On that

 moment, he felt something different for unknown reason.

 Sumara ang pintuan. Maya-maya lamang ay muling bumukas

 ang pinto at pumasok ang isang babaeng umiiyak. Napatingin dito

 ang lahat ng mga bisita. Lahat ng atensyon ay nakapokus sa babae.

 “Father, maawa po kayo sa akin at sa magiging anak ko.

 Huwag n’yo pong hayaang makasal ang lalaking ’yan,” turo nito

 kay JM na naguguluhan. “Siya ang ama ng dinadala ko. Ayokong

 mawalan ng ama ang bata sa sinapupunan ko,” ani ng babae. Sapo

 nito ang luhaang mukha. Walang tigil sa pag-agos ang mga luha.

 Lahat ay napasinghap sa narinig, maliban kay JM na mahigpit

 na ikinuyom ang kamao.

 In a blink of an eye, he saw his bride running away; from him

 and their wedding. He was left dumbfounded. Tumakbo na rin

 palabas ng simbahan ang babaeng sumira ng kasalan.

 “Bakla! Tulungan mo ako, please. Itago mo ako, dali!”

 “Nangyari sa ’yo? At bakit ganyan ang amuks mo? Para kang

 hinahabol ng tigre.”

 “May humahabol talaga sa akin, kaya nga ako tumatakbo. May

 nagawa akong kasalanan, sinira ko ’yong kasalan sa simbahan,”

 nahahapong wika ni Nicole.

 “Anooooo?” Nanlaki naman ang butas ng ilong ng kaharap.

 “Gaga ka ba? Bakit mo ’yon ginawa?”

 “No choice. Alam mo namang kailangan ko ng pera

 pampaopera kay Nanay. Impromptu ’yong offer, e. Hindi na ako

 nagdalawang-isip. Tinanggap ko na lang.”

 Problemadong nakatitig sa kanya ang kaharap, nakakrus ang

 dalawang kamay nito sa dibdib, at nakataas ang hindi pantay na

 mga kilay.

 “Gaga ka rin, ’no? Buhay mo naman ang inilagay mo sa

 kapahamakan. Paano kung hunting-in ka ng groom, aber?”

 “Ibaba mo nga ’yang kilay mong hindi pantay. Kaya nga itago

 mo ako sa halip na sermunan. Ibibigay ko sa ’yo ang pera. Ikaw na

 muna ang bahala kay Nanay.”

 “Kapag nalaman ng nanay mo ang ginawa mo, naku! Hindi

 lang kurot sa singit ang aabutin mong bata ka!”

 “Puwede ba, Lucio, itigil mo muna ’yang bunganga mo?”

 Pinandilatan siya ng kaharap sabay hampas sa kanyang braso.

 “Aray!”

 “It’s Lucy, not Lucio,” maarteng wika ni Lucio este Lucy

 Itutuloy...